xx

ExxonMobil to axe 11% of European workforce; 1